Podjetje

Fleksibilnost, ažurnost, visoko kvalitetno opravljeni prevozi in posredništva so vrednote, zaradi katerih nam stranke že leta zaupajo prevoze različnega blaga. Za nami so dolgoletne izkušnje, znanje, poznavanje trgov in tradicija, ki zagotavljajo nemotene prevoze, uvoze in izvoze tako na področju EU, kot v ostale države.

Zaradi visoke kvalitete opravljenih prevozov, lastnih ali posredniških , se nas drži sloves »Sonce na kolesih«.

Uradni podatki podjetja Santrans d.o.o.

Firma družbe: SANTRANS Trgovina in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: SANTRANS d.o.o.
Sedež podjetja:

Barižoni 16/b

6280 Ankaran

Slovenija

Maticna številka: 1996959
ID za DDV: SI - 71990232

TRR pri banki

Kartner Sparkasse Bank,

Dunajska 63, Ljubljana

34000-1001787361
SWIFT : KSPKSI22
IBAN: SI56 34000 1001787361
Družba je registrirana: Okrožno sodišče v Kopru št.vložka: 1/06910/00
Osnovni kapital: 8.763,15 €.
Direktor:

Daniel Lasič